Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Dân
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Dân
Ngày tháng năm sinh 21/12/2017
Giới tính Nữ
Chức vụ CT Công đoàn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên