Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Mỹ Hòa
Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Mỹ Hòa
Ngày tháng năm sinh 19/06/1963
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Địa chỉ Phú Lương, Hòa Tân Đông, Đông Hòa
Điện thoại 0124765878
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách