PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỊ THỦY

ĐỊA CHỈ: ẤP 3 -THỊ TRẤN NÀNG MAU - HUYỆN VỊ THỦY - TỈNH HẬU GIANG

ĐIỆN THOẠI: 02933571623

EMAIL: vithuy@haugiang.edu.vnm

Thành lập năm 1999