DANH SÁCH HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC

NĂM HỌC: 2019 - 2020

STT

Tên trường

Họ và tên

Điện thoại

1

Mẫu giáo Bình Thạnh

Nguyễn Thị Lệ Hoa

0939573368

2

Mẫu giáo Long Phú

Huỳnh Thị Khéo

0985401259

3

Mẫu giáo Long Trị

Huỳnh Mộng Thu

0938084441

4

Mẫu giáo Long Trị A

Trần Mai Thanh

0939487870

5

Mẫu giáo Trà Lồng

Tô Tú Tâm

0776526454

6

Mẫu giáo Long Bình

Trần Thị Bích Chuyền

0901244828

7

Mẫu Giáo Họa Mi

Nguyễn Thị Lang

0939779170

8

Mẫu giáo Tân Phú

Hồ Thị Thủy Tiên

0949215859

9

Mẫu giáo Phượng Hồng

Nguyễn Kim Duyên

0987590994

10

Mầm non  Hoa Mai

Nguyễn Thị Hồng Thắm

01288828208

1

Tiểu học Lê Văn Tám

Phạm Ngọc Toán

0907226737

2

Tiểu học Thuận An

Phạm Đình Phương

0898049717

3

Tiểu học Vĩnh Tường

Võ Văn Đông

0932878589

4

Tiểu học Long Bình

Bùi Thanh Dũng

0356013946

5

Tiểu học Long Trị 1

Lê Thanh Phong

0939024377

6

Tiểu học Long Trị A

Lê Thị Vũ Em

0939671799

7

Tiểu học Long Trị 2

Cao Tấn Lộc

0985098164

8

Tiểu học  Trà Lồng

Nguyễn Văn Hoàng

0945723923

9

Tiểu học Long Phú 1

Lê Văn To

0972454139

10

Tiểu học Tân Phú 1

Nguyễn Thanh Đạt

0932979019

11

Tiểu học Bình Thạnh

Phạm Văn Của

01682889070

12

Tiểu học Long Phú 2

Bùi Văn Khuyên

01667697669

13

Tiểu học Tân Phú 3

Võ Văn Liệt

0945205639

14

Tiểu học Long Trị A1

Trần Minh Sang

0939838046

1

THCS Trịnh Văn Thì

Võ Văn Tài

0902653595

2

THCS Long Trị A

Lê Công Tưởng

01692220447

3

THCS Long Trị

Nguyễn Văn Các

02933871529

4

THCS Trà Lồng

Lương Thị Hồng Đào

0939352507

5

THCS Long Phú

Tiền Quang Vinh

0946176132

6

THCS Tân Phú

Võ Thanh Toàn

0815866442

7

THCS Thuận An

Trần Văn Út

0947325679