Thứ ba, 18/05/2021 - 21:21|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ LONG MỸ
 • Trương Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985040439
  • Email:
   hangtt.txlongmy@haugiang.edu.vn
 • Võ Thiện Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972836258
  • Email:
   tamvt.txlongmy@haugiang.edu.vn
 • Võ Văn Sol
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   THẠC SỸ VẬT LÝ
  • Điện thoại:
   0919.249.345
  • Email:
   solvv.txlongmy@haugiang.edu.vn