Friday, 23/10/2020 - 04:33|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo số: 410 /TB-PGDĐT Về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018

Thông báo số: 410 /TB-PGDĐT Về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018

Căn cứ Thông báo số 30/TB-SGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2018 của

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang và Thông báo số 471/TB-UBND

ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Vi Thanh về việc

treo Cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và ngày Quốc tế

Lao động (01/5) năm 2018;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vi Thanh thông báo việc treo Cờ

Tổ quốc, nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động

(01/5) năm 2018, cụ thể như sau:

1.Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 ÂL):

- Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở  trực thuộc  trong

thành phố thống nhất treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 24 tháng 4 năm 2018 đến

hết ngày 25 tháng 4 năm 2018;

- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được nghỉ 01

ngày (ngày 25/4/2018).

2.Lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động (01/5):

- Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở  trực thuộc  trong

thành phố thống nhất treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 29 tháng 4 năm 2018 đến

hết ngày 01 tháng 5 năm 2018;

- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được nghỉ 02

ngày liên tục, từ thứ hai (ngày 30/4/2018) đến hết thứ Ba (ngày 01/5/2018);

Trong thời gian nghỉ Lễ, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức phân

công cán bộ trực, bảo vệ trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ tại cơ quan,

đơn vị. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng

mắc hoặc có yêu cầu thì báo cáo tình hình bằng văn bản hoặc điện thoại về

Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo theo điện thoại số 0293.3876.308;

0293.3582.308.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai  thực hiện nghiêm túc tinh

thần Thông báo này./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết