Wednesday, 02/12/2020 - 17:35|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TPVT (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 27/6/2020)

Số: 500/TB-PGDĐT ngày 22  tháng 6 năm 2020

❖ THỨ HAI: 22/6

- 07 giờ 00’:  Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Trưởng phòng họp các Tiểu ban, Tổ giúp việc, Tổ biên tập Đại hội Đảng bộ thành phố báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 2 Thành uỷ

- 07 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) cùng đ/c Bạch, Phúc, Ngân tiếp đoàn khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài trường MN Hoa Hồng. Điểm tại Trường Mầm non Hoa Hồng.

- 13 giờ 00’:  Các phó Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Trưởng phòng họp góp ý nội dung Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố

❖ THỨ BA: 23/6

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) dự Hội nghị triển khai “Luật dân quân tự vệ; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam”. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) cùng BHXH tỉnh đi rà soát đối tượng tham gia BHYT năm 2020. Tại các trường TH Kim Đồng, TH Nguyễn Văn Trỗi, THCS Phan Văn Trị, THCS Hoàng Diệu.

- 13 giờ 00’:  Trưởng phòng, các phó Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

❖ THỨ TƯ: 24/6

- 07 giờ 00’: Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) cùng đ/c Thùy tiếp tục kiểm tra công tác thi học kỳ II năm học 2019-2020 Khối 9. Điểm tại các trường Trung học cơ sở trực thuộc.

- 08 giờ 00’: Trưởng phòng họp hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Trung tâm lịch sử, Sở Nội vụ.

- 13 giờ 00’:  Trưởng phòng, các phó Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

❖ THỨ NĂM: 25/6

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) cùng đ/c Thùy tiếp tục kiểm tra công tác thi học kỳ II năm học 2019-2020 Khối 9. Điểm tại các trường Trung học cơ sở trực thuộc.

- 13 giờ 00’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) cùng đ/c Bạch họp triển khai mô hình sãn sàng cho trẻ mầm non vào lớp 1. Mời Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học trực thuộc. Điểm tại Trường Mầm non Hoa Trà Mi.

❖ THỨ SÁU: 26/6

- 07 giờ 00’: Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) dự Phiên Trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

❖ THỨ BẢY: 27/6

- 07 giờ 30’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) tiếp tục dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (cả ngày).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết