Sunday, 25/10/2020 - 21:42|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TPVT (Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019)

Số: 1204/TB-PGDĐT (Điều chỉnh lần 2)

❖ THỨ HAI: 23/12

- 07 giờ 30’: Trưởng phòng, các phó Trưởng phòng kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, đảng viên Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Mời tất cả đảng viên chi bộ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) làm việc tại cơ quan.  

- 13 giờ 30’: Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) cùng đ/c Thùy kiểm tra coi thi học kỳ I năm học 2019-2020 các trường THCS. Điểm tại các trường THCS trực thuộc. (từ ngày 23/12 đến 27/12)

❖ THỨ BA: 24/12

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.  

- 08 giờ 00’: Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) cùng đ/c Chí tổ chức chuyên đề dạy học môn Toán lớp 3 cấp Tiểu học năm học 2019-2020. Thành phần mời theo giấy mời sô 1179/GM-PGDĐT ngày 16/12/2019. Điểm tại trường TH Nguyễn Văn Trỗi.

- 13 giờ 00’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) làm việc tại cơ quan.  

- 13 giờ 30’: Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) dự họp trao đổi giới thiệu một số thông tin về thành phố Vị Thanh và hướng dẫn tiếp các đơn vị bạn đến dự lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận thành phố Vị Thanh là đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố

- 15 giờ 00’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) họp báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố

❖ THỨ TƯ: 25/12

- 07 giờ 30’: Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) kiểm tra cảnh quan, vệ sinh môi trường các trường trực thuộc trên địa bàn xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 30’: Trưởng phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) dự kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Vị Tân. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

- 13 giờ 00’: Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.  

- 13 giờ 30’: Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) dự Hội nghị “Chia sẽ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển hợp tác xã” Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến và kiểm tra cảnh quan, vệ sinh môi trường các trường trực thuộc trên địa bàn xã Tân Tiến.

❖ THỨ NĂM: 26/12

- 07 giờ 30’: Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) dự Hội nghị ban chấp hành lần thứ VIII, tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại phòng họp số 02 Thành ủy Vị Thanh.

- 08 giờ 00’: Trưởng phòng họp trao Quyết định dự toán kinh phí ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc. Mời Hiệu trưởng, kế toán các trường MN, TH, THCS trực thuộc; đ/c Phúc chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Trường THCS Lê Quí Đôn.

- 13 giờ 00’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) làm việc tại cơ quan.  

- 13 giờ 30’: Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) kiểm tra cảnh quan, vệ sinh môi trường các trường trực thuộc trên địa bàn Phường IV.

❖ THỨ SÁU: 27/12

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) làm việc tại cơ quan.  

- 13 giờ 00’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) làm việc tại cơ quan.  

- 18 giờ 00’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) dự Tổng duyệt Chương trình Lễ công bố thành phố Vị Thanh đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố

❖ THỨ BẢY: 28/12

- 17 giờ 00’: Trưởng phòng dự tiệc chiêu đãi tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 19 giờ 00’: Trưởng phòng, các phó Trưởng phòng dự Lễ công bố thành phố Vị Thanh đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố

❖ CHỦ NHẬT: 29/12

- 06 giờ 30’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) tiếp các đoàn khách tại Khách sạn Hậu Giang; sau đó đưa các đoàn đi tham quan tại vùng nguyên liệu khóm Cầu Đúc, xã Hỏa Tiến./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết