Sunday, 29/11/2020 - 21:08|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TPVT (Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TPVT (Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020). Điều chỉnh lần 2

THỨ HAI: 12/10

- 08 giờ 00’: Trưởng phòng, các phó Trưởng phòng cùng tất cả chuyên viên họp cơ quan thực hiện công tác bàn giao. Mời đ/c Huỳnh Hữu Thoại cùng dự. (Từng bộ phận chuẩn bị biên bản bàn giao)

- 13 giờ 00’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Trưởng phòng thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với CBQL các đơn vị trực thuộc. Đ/c Ngân chuẩn bị nội dung, mời đại diện Phòng Nội vụ cùng đi. Điểm tại Trường TH Trần Quang Diệu, THCS Phan Văn Trị, MN Tương Lai.

- 13 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) khảo sát đánh giá, xếp loại kết quả củng cố, nâng chất các danh hiệu trong phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các phường, xã năm 2020. Điểm tại UBND xã Tân Tiến.

THỨ BA: 13/10

- 07 giờ 00’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) cùng đ/c Chí dự chuyên đề cấp huyện về hoạt động trãi nghiệm lớp 1. Điểm tại Trường TH thị trấn Một Ngàn A.

- 08 giờ 30’: Trưởng phòng thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với CBQL các đơn vị trực thuộc. Đ/c Ngân chuẩn bị nội dung, mời đại diện Phòng Nội vụ cùng đi. Điểm tại Trường TH Trương Định, MN Hoa Sen.

- 13 giờ 00’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Trưởng phòng thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với CBQL các đơn vị trực thuộc. Đ/c Ngân chuẩn bị nội dung, mời đại diện Phòng Nội vụ cùng đi. Điểm tại Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, MN Hoa Trà Mi.

- 13 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) khảo sát đánh giá, xếp loại kết quả củng cố, nâng chất các danh hiệu trong phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các phường, xã năm 2020. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu.

THỨ TƯ: 14/10

- 07 giờ 00’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 45’: Trưởng phòng thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với CBQL các đơn vị trực thuộc. Đ/c Ngân chuẩn bị nội dung, mời đại diện Phòng Nội vụ cùng đi. Điểm tại Trường TH THCS Châu Văn Liêm, MN Vành Khuyên.

- 07 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020. Mời thành phần tham dự theo CV 774/PGDĐT ngày 24/9/2020. Điểm tại trường TH Nguyễn Văn Trỗi.

- 13 giờ 00’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Trưởng phòng thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với CBQL các đơn vị trực thuộc. Đ/c Ngân chuẩn bị nội dung, mời đại diện Phòng Nội vụ cùng đi. Điểm tại Trường TH Bùi Thị Xuân, THCS Hoàng Diệu, MN Hoa Hồng.

- 13 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) khảo sát đánh giá, xếp loại kết quả củng cố, nâng chất các danh hiệu trong phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các phường, xã năm 2020. Điểm tại UBND phường V.

THỨ NĂM: 15/10

- 07 giờ 30’:  Trưởng phòng dự họp thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Hậu Giang. Điểm tại LĐLĐ tỉnh. Đến 09 giờ 00’: họp bàn giao công tác quản lý của Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vị Thanh. Điểm tại LĐLĐ thành phố.

- 07 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) khảo sát đánh giá, xếp loại kết quả củng cố, nâng chất các danh hiệu trong phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các phường, xã năm 2020. Điểm tại UBND phường IV. Đến 09 giờ 00’: họp góp ý tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị. Mời Phó hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trực thuộc; các đ/c Trưởng, Bạch, Chí, Thùy cùng dự. Điểm tại Trường TH Nguyễn Văn Trỗi. (Thay giấy mời)

- 13 giờ 30’: Trưởng phòng thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với CBQL các đơn vị trực thuộc. Đ/c Ngân chuẩn bị nội dung, mời đại diện Phòng Nội vụ cùng đi. Điểm tại Trường TH Võ Thị Sáu, THCS Nguyễn Viết Xuân, MN Hương Sen

- 13 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) khảo sát đánh giá, xếp loại kết quả củng cố, nâng chất các danh hiệu trong phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các phường, xã năm 2020. Điểm tại UBND xã Vị Tân.

THỨ SÁU: 16/10

- 07 giờ 00’:  Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) khảo sát đánh giá, xếp loại kết quả củng cố, nâng chất các danh hiệu trong phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các phường, xã năm 2020. Điểm tại UBND phường I.

- 14 giờ 00’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng dự họp Lệ Hiệu trưởng. Mời hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS; chuyên viên Phòng GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND thành phố./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết