Sunday, 29/11/2020 - 20:44|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TPVT (Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TPVT (Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020)

THỨ HAI: 05/10

- 07 giờ 00’:  Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) dự tập huấn nâng cao năng lực, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào vị trí lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2020. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang (cả ngày)

- 07 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) ủy quyền đ/c Bạch dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2020-2021. Tại Hội trường Sở GD&ĐT.

- 13 giờ 30’:  Trưởng phòng lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại CBQL các trường trực thuộc. Mời đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ cùng tham gia. Điểm tại Trường TH Trương Định, MN Hoa Sen. (Đ/c Ngân cùng đi và chuẩn bị nội dung)

- 14 giờ 00’:  Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Thành phần theo giấy mời số 748/GM-PGDĐT ngày 02/10/2020. Tại Hội trường UBND phường III.

THỨ BA: 06/10

- 07 giờ 00’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Trưởng phòng họp Hội đồng Thi đua khen thưởng về xét khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) cùng đ/c Phúc thông qua biên bản kiểm tra quyết toán kinh phí năm 2019 và 8 tháng đầu năm 2020, và rút kinh nghiệm công tác quản lý tài chính sắp tới. Mời Hiệu trưởng và kế toán các trường MN, TH, THCS trực thuộc. Điểm tại Trường THCS Lê Quí Đôn. (thay giấy mời)

- 13 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) cùng đ/c Bạch triển khai nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2020-2021. Mời  BGH, TTCM, GV cốt cán của các trường mầm non trực thuộc. Điểm tại Trường Mầm non Hoa Trà Mi. (Thay giấy mời)

- 13 giờ 00’: Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’:  Trưởng phòng lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại CBQL các trường trực thuộc. Mời đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ cùng tham gia. Điểm tại Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, MN Hoa Trà Mi. (Đ/c Ngân cùng đi và chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ: 07/10

- 07 giờ 00’:  Các phó Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’:  Trưởng phòng lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại CBQL các trường trực thuộc. Mời đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ cùng tham gia. Điểm tại Trường MK Vành Khuyên, THCS Châu Văn Liêm. (Đ/c Ngân cùng đi và chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’:  Trưởng phòng lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại CBQL các trường trực thuộc. Mời đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ cùng tham gia. Điểm tại Trường THCS Hoàng Diệu, MN Hoa Hồng, TH Bùi Thị Xuân. (Đ/c Ngân cùng đi và chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) cùng đ/c Thùy triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học cơ sở năm học 2020-2021. Mời  BGH, TTCM, GV cốt cán của các trường THCS trực thuộc. Điểm tại Trường THCS Lê Quí Đôn. (Thay giấy mời)

THỨ NĂM: 08/10

- 07 giờ 00’:  Các phó Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’:  Trưởng phòng lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại CBQL các trường trực thuộc. Mời đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ cùng tham gia. Điểm tại Trường TH Trần Quang Diệu, THCS Phan Văn Trị, MN Tương Lai. (Đ/c Ngân cùng đi và chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’:  Các phó Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’:  Trưởng phòng lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại CBQL các trường trực thuộc. Mời đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ cùng tham gia. Điểm tại Trường TH Võ Thị Sáu, THCS Nguyễn Viết Xuân, MN Hương Sen. (Đ/c Ngân cùng đi và chuẩn bị nội dung)

THỨ SÁU: 09/10

- 07 giờ 00’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) cùng đ/c Chí tập huấn điều hành wepside các trường trực thuộc. Mời đại diện BGH và GV phụ trách wepside của các trường MN, TH, THCS. Điểm tại Trường THCS Phan Văn Trị. (cả ngày)

- 08 giờ 00’: Trưởng phòng, các phó Trưởng phòng cùng tất cả chuyên viên dự Công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ

- 13 giờ 00’:  Trưởng phòng, phó Trưởng phòng (Nguyễn Minh Trực) làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 10/10

       - 07 giờ 30’:  Phó Trưởng phòng (Trần Thị Hoàng Dung) cùng đ/c Bạch  tập huấn lập trình Cratch cho giáo viên lớp Lá. Mời đại diện BGH và GV dạy lớp Lá của các trường mầm non trực thuộc. Điểm tại Trường THCS Phan Văn Trị. (cả ngày)./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết