Tuesday, 20/10/2020 - 10:24|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
Thông tin chi tiết:
TRẦN QUỐC TRƯỞNG
Chuyên viên TRẦN QUỐC TRƯỞNG
Ngày tháng năm sinh 11/05/1968
Giới tính Nam
Học hàm, học vị ĐH Xây dựng
Trình độ 12/12
Điện thoại 0908.816.154
Email truongtq.vithanh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách