Friday, 04/12/2020 - 06:04|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
Thông tin chi tiết:
TRANG NGỌC BẠCH
Nghiệp vụ Mầm non TRANG NGỌC BẠCH
Ngày tháng năm sinh 01/01/1979
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐẠI HỌC MẦM NON
Trình độ 12/12
Điện thoại 0907459467
Email bachttn.vithanh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách