Thursday, 29/10/2020 - 21:09|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ THU NGÂN
Chuyên viên NGUYỄN THỊ THU NGÂN
Ngày tháng năm sinh 15/08/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐH GDCD
Trình độ 12/12
Điện thoại 0902.853.045
Email nganntt.vithanh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách