Thứ ba, 20/10/2020 - 09:28|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN HOÀNG PHÚC
Chuyên viên NGUYỄN HOÀNG PHÚC
Ngày tháng năm sinh 02/07/1974
Giới tính Nam
Học hàm, học vị ĐH Kế toán
Trình độ 12/12
Điện thoại 0939.151.686
Email phucnh.vithanh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách