Tuesday, 20/10/2020 - 10:27|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN VŨ THÙY
Chuyên viên NGUYỄN VŨ THÙY
Ngày tháng năm sinh 09/05/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐH Sư Phạm Hóa
Trình độ 12/12
Địa chỉ KV1, Phường 3, TP Vị Thanh
Điện thoại 0907050098
Email thuynv.vithanh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Nghiệp vụ THCS