Chủ nhật, 25/10/2020 - 21:14|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
Thông tin chi tiết:
Trần Thì Hoàng Dung
Phó Trưởng Phòng Trần Thì Hoàng Dung
Ngày tháng năm sinh 31/08/1969
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học Tiếng anh
Trình độ 12/12
Điện thoại 0908.831.649
Email dungtth.vithanh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách