Sunday, 25/10/2020 - 21:31|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN MINH TRỰC
Phó Trưởng Phòng NGUYỄN MINH TRỰC
Ngày tháng năm sinh 20/08/1962
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Trình độ 12/12
Điện thoại 0945.127.119
Email trucnm.vithanh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách