Tuesday, 20/10/2020 - 10:53|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
Thông tin chi tiết:
Huỳnh Hữu Thoại
Trưởng phòng Huỳnh Hữu Thoại
Ngày tháng năm sinh 07/01/1962
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học Sử
Trình độ 12/12
Điện thoại 0908.137.227
Email thoaihh.vithanh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách