Chủ nhật, 25/10/2020 - 20:20|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
 • Trần Thì Hoàng Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0908.831.649
  • Email:
   dungtth.vithanh@haugiang.edu.vn
 • NGUYỄN MINH TRỰC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0945.127.119
  • Email:
   trucnm.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Huỳnh Hữu Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sử
  • Điện thoại:
   0908.137.227
  • Email:
   thoaihh.vithanh@haugiang.edu.vn