I. Lãnh đạo và thư ký

1. Ông Trần Nguyên LậpTrưởng phòng GD&ĐTTrưởng ban 
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc TúPhó trưởng phòng GD&ĐTPhó trưởng ban
3. Ông Cao Đình TrungPhó trưởng phòng GD&ĐTPhó trưởng ban
4. Bà Phạm Thị Châu AnhPhó trưởng phòng GD&ĐTPhó trưởng ban
5. Ông Nguyễn Phương NguyênChuyên viên phòng GD&ĐTThư ký
6. Ông Phạm Vũ Thanh BìnhGV trưng tậpThư ký

II. Các ủy viên:

- Chuyên viên Phòng GD&ĐT phụ trách các bộ phận

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc

III. Quản trị website

1. Ông Nguyễn Phương Nguyên    Chuyên viên phòng GD&ĐT

2. Ông Phạm Vũ Thanh Bình           GV trưng tập