Thứ năm, 21/01/2021 - 12:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN PORTAL PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CAM LÂM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch xét chuyển công tác đối với viên chức giáo dục thành phố Cam Ranh 2020 - 2021

Căn ctình hình thực tế việc sdụng sngưi làm việc ca các đơn vtrường mm non, phthông trc thuc, Phòng Giáo dc và Đào tạo thành phố Cam Ranh xây dng Kế hoch xét chuyển công tác đi vi viên chức giáo dc năm họ2020-2021.

1. Đi tượng áp dụng: Viên chc các trưng trong thành ph, ngoài thành phcó nguyện vọng xichuyển đến các trưng thuc tnh phố Cam Ranh có nhu cầu vtvic làm.

2. Điều kiện xét chuyển công tác: 

Viên chc có thời gian công tác t03 (ba) năm hc trở lên ktngày bổ nhiệm vào ngch.

Viên chc phi được đánh giá, xếp loi hoàn thành tt nhiệm vtrở lên trong các năm hc 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 và không trong thi gian thi hành kluật hoặc xem xét klut.

Chxem xét các trưng hp nộp đầy đhsơ và đúng thời gian quy định tKế hoch này.

3. Phương pháp xác đnh người được chuyển công tác: Việc xác định ngưi được chuyển công tác do Hội đồng xét chuyển công tác thành phquyết đnh da trên mt stiêu chí phù hp điều kiện thc tế đi với viên chc ngành giáo dc.

4. Hồ sơ chuyển công tác

4.1. Đối vi viên chức đang công tác ti các đơn vtrường thuc phm vqun lý ca UBND tnh ph

+ Đơn xin chuyển công tác (theo mu, có ý kiến đồng ý ca Hiệu trưng nơđi);

+ Bản tnhận xét, đánh giá quá trình công tác (theo mu, có xác nhn cHiệu trưng), Phiếu đánh giá, phân loại viên chc, Phiếu xếp loi nhà giáo theo chuẩn nghnghip (03 năm hc: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).

+ Bản Sơ yếu lý lch theo Mu HS02-VC/BNV (không quá 6 tháng tính đến thi điểm nộp hsơ) theo Thông tư s07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 ca BNi v);

+  Đơn trình bày hoàn cnh gia đình khó khăn có xác nhn ca th trưng đơvị, địa phương (nếu có);

+ Giấy xác nhận nơi đang công tác ca cơ quan v/chồng (nếu xin chuyển công tác theo vhoặc chồng);

+ Bản sao (có công chứng) các văn bng, chứng chchuyên môn, nghip vụ: ngoi ng, tin hc, chc danh nghnghip, an ninh quc phòng (nếu có); Quyết định tuyển dụng; Quyết định bnhiệm vào ngch, Quyết định bnhiệm hng chc danh nghnghip; Quyết định nâng lương cui cùng;

+  Bản sao (có công chứng): Sổ hkhu thưng trú ca gia đình (cha, mẹ, vợ hoặc chồng) nơi viên chc xin chuyển đến; Giấy đăng ký kết hôn (nếu chuyển côntác theo din hợp lý hóa gia đình);

+ Chứng nhn đt giáo viên dạy gii hoặc tương đương cp tỉnh, huyn, thành ph, chiến sĩ thi đua các cp trong thi gian t năm học 2008-2009 đến nay.

4.2. Đối với viên chức đang công tác ngi phm vi qun lý ca UBNthành phCam Ranh

H sơ đầy đtheo quy định tại mc 4.1

Văn bản đng ý (cho chuyển đi, tiếp nhận chuyển đến) ca cơ quan qun lý có thẩm quyn.

Giấy khám sc khe (kng quá 6 tháng, tính đến ngày np hsơ). Bn sacông chứng sổ Bo hiểm xã hi

5. Vslượng và thời gian và đa điểm np hồ sơ chuyn công tác

Số lưng (01 b) b trong bì đựng hsơ (ngi bì liệt kê đy đủ các loi hsơ)

Lưu ý: ni np chịu trách nhim về danh mục hồ sơ theo quy định; Không ghi nguyện vọng đơn vị xin chuyển đến ngoài bì đựng hồ sơ và hồ sơ sẽ đưc niêm phong khi nộp.

Toàn bhsơ sắp xếp thttheo quy định tại mc 4.1, 4.2 gi v bphận văn thư Phòng Giáo dc và Đào tạo thành phố Cam Ranh - địa ch: s17 Phạm Hùng, phưng Cam Phú ktngày có thông báo đến 16h00 ngày 15/9/2020.

6. Số lượng viên chc còn thiếu ca các trường

6.1. S lưng viên chức n thiếu ca các trưng Mầm non

 

 

STT

 

 

Tên Trường Mm non

 

 

Số lượng giáo viên còn thiếu

 

 

Tổng cộng

1

Mầm non Hoa Mai

1

1

2

Mầm non 2/4

3

3

3

Mầm non Trưng Sa

1

1

4

Mầm non Cam Thành Nam

2

2

5

Mầm non Cam Nghĩa

2

2

6

Mầm non Cam Pc Nam

1

1

7

Mầm non Cam Lc

1

1

8

Mầm non Cam Linh

2

2

9

Mầm non Ba Ngòi

2

2

10

Mầm non Cam Phước Đông

1

1

11

Mầm non Cam Thịnh Đông

1

1

12

Mầm non Cam Lập

3

3

13

Mầm non Cam Bình

2

2

14

Mầm non Căn cứ Cam Ranh

2

2

Tng cng

24

24

6.2. Số lưng viên chc còn thiếu ca các trưng Tiu hc

 

 

TT

 

 

Tên trường

 

Số lượng giáo viên còn thiếu

 

Tổng

cộng

 

Giáo viên tiểu học

 

Tổng phụ trách Đội

1

Tiểu học Cam Thành Nam

2

 

2

2

Tiểu học Cam Phú

/

1

1

3

Tiểu học Cam Lợi

3

1

4

4

Tiểu học Cam Thun

1

 

1

5

Tiểu học Cam Phước Đông 1

1

 

1

6

TH-THCS Bình Hưng

2

 

2

7

 

TH-THCS Căn cứ Cam Ranh

1

 

1

8

 

Tiểu học Ba Ngòi

1

 

1

 

CỘNG

11

2

13

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết