Chi ủy Phòng GD&ĐT

 

Họ và tên : Nguyễn Văn Du

Chức danh : Bí thư

Điện thoại : 0583862583 - 0914278127

E-mail : nvdu.cr@khanhhoa.edu.vn

 

 


 

 

Họ và tên : Lê Huyền Điệp

Chức danh : Phó bí thư

Điện thoại : 0583604999 - 0914732007

E-mail : lhdiep.cr@khanhhoa.edu.vn

 

  


Họ và tên : Trần Đình Thọ

Chức danh : Chi ủy viên

Điện thoại : 0583861534 - 0914217075

E-mail : tdtho.cr@khanhhoa.edu.vn