Tuesday, 21/01/2020 - 02:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THẠCH HÀ

Mẫu báo cáo phân công công tác CBGV,NV đến ngày 01/12/2010

Ngày đăng: 01/12/2012 29 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:
Bậc Tiểu học, THCS lập danh sách phân công công tác CBGV, NV kể từ ngày 01/12/2010 theo mẫu. Nộp cho Phòng TCCB trên bản giấy và đồng thời qua địa chỉ Mail: hoangngoc.pgdth@gmail.com Hạn nộp dữ liệu theo địa chỉ Mail trước ngày 10/12/2010
Bậc Tiểu học, THCS lập danh sách phân công công tác CBGV, NV kể từ ngày 01/12/2010 theo mẫu. Nộp cho Phòng TCCB trên bản giấy và đồng thời qua địa chỉ Mail: hoangngoc.pgdth@gmail.com
Hạn nộp dữ liệu theo địa chỉ Mail trước ngày 10/12/2010

Nguồn: thachha.edu.vn