Tuesday, 28/01/2020 - 22:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THẠCH HÀ

Mẫu báo cáo chế độ GV thể dục thể thao

Ngày đăng: 15/11/2013 39 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở     Sở Tài chính có Công văn số 2531/STC-NSHX về việc báo cáo nhu cầu về chế độ đối với giáo viên thể dục thể thao. Phòng gửi mẫu và các trường hoàn thành mẫu và gửi mail về nguyenle2000@gmail.com chậm nhất là ngày 19/11/2013 để tổng hợp gửi Sở  Tài chính. Đến thời điểm nộp (ngày 19/11) Phòng sẽ tổng hợp và gửi đi, trường nào chưa gửi thì trường đó hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở     Sở Tài chính có Công văn số 2531/STC-NSHX về việc báo cáo nhu cầu về chế độ đối với giáo viên thể dục thể thao. Phòng gửi mẫu và các trường hoàn thành mẫu và gửi mail về nguyenle2000@gmail.com chậm nhất là ngày 19/11/2013 để tổng hợp gửi Sở  Tài chính. Đến thời điểm nộp (ngày 19/11) Phòng sẽ tổng hợp và gửi đi, trường nào chưa gửi thì trường đó hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nguồn: thachha.edu.vn