Wednesday, 29/01/2020 - 00:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THẠCH HÀ
 • Nguyễn Cẩm Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   NR: CQ: DĐ: 0914172378 0978569161
  • Email:
   Email: nguyenle2000@gmail.com Yahoo: nguyenle34@yahoo.com
 • Lê Thái Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   NR: 0393.642418 CQ: DĐ: 0979733772
  • Email:
   thaiha81pgdth.@gmail.com
 • Nguyễn Thái Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   NR: 0393.845894 CQ: DĐ: 01672652889
  • Email:
   thaihoanpgdth@gmail.com
 • Lê Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   NR: 0396.294544 CQ: DĐ:0985232301
  • Email:
   lephuongpgdth@gmail.com
 • Lê Phương Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   NR: CQ: DĐ:0972828919
  • Email:
   phuongthuypgdth@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   NR:0393.845649 CQ: DĐ: 0982845649
  • Email:
   phuongthuypgdth@gmail.com
 • Võ Tá Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   NR: 0393851115 CQ: DĐ: 0983142101
  • Email:
   loiphc@gmail.com
 • Lê Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   NR: 0393.851265 CQ: DĐ: 0948308674
  • Email:
   lenga73@gmail.com
 • Phạm Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   NR: 0393.859672 CQ: DĐ:0912319089
  • Email:
   hoangkt.pgdth@gmail.com
 • Trương Hữu Cát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   NR: 0393.849250 CQ: DĐ: 0983402556
  • Email:
   huucatpgd@gmail.com
 • Hoàng Ngọc Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   DĐ: 01686706863
  • Email:
   viethoang070355@gmail.com