Thứ sáu, 15/11/2019 - 23:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THẠCH HÀ
 • Nguyễn Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   NR: 0393.845110 CQ: DĐ: 0904379480
  • Email:
   thanhnga73@gmail.com
 • Lê Thị Tịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   NR: 0393.851826 CQ: 0393.845605 DĐ: 097798088
  • Email:
   thanhtinh868@gmail.com