Monday, 23/05/2022 - 00:26|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SƠN HÒA
 • Nguyễn Văn Phú
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0983861423
  • Email:
   nvphu.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
 • Lý Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0948442981
 • Nguyễn Hữu Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0982305824
  • Email:
   nhthang.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn
 • Võ Đình Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0984913618
  • Email:
   vdthanh.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn