Sunday, 16/05/2021 - 07:35|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến đóng góp nhà giáo ưu tú lần thứ 15-năm 2020

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nhà giáo Nhân dân, nhà giáo Ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo Nhân dân, nhà giáo Ưu tú cấp huyện tổ chức lấy ý kiến thăm dò du luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo Nhân dân, nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020. Thời gian lấy ý kiến thăm dò từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 14/02/2020

Để chuẩn bị cho phiên họp xét và bỏ phiếu tán thành của Hội đồng cấp huyện xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 - năm 2020, đề nghị các đơn vị, trường đóng góp ý kiến. Nếu có ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, số điện thoại: 02923942480 hoặc địa chỉ Email: pgdphongdien.cantho@moet.edu.vn từ ngày 03/02/2020 đến ngày 14/02/2020./.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Đang chờ cập nhật