Chủ nhật, 16/05/2021 - 07:46|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Lấy ý kiến đóng góp nhà giáo ưu tú lần thứ 15-năm 2020

Lấy ý kiến đóng góp nhà giáo ưu tú lần thứ 15-năm 2020

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nhà giáo Nhân dân, nhà giáo Ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo Nhân dân, nhà giáo Ưu tú cấp huyện tổ chức lấy ý kiến thăm dò du luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu ...