Phòng Giáo dục huyện Phong Điền được thành lập tháng 01 năm 2004, cơ quan đặt tại trường Bán công Nhơn Ái (nay là Trường THCS Phong Điền), có 08 biên chế trong đó có 02 lãnh đạo và 06 chuyên viên. Đến năm 2005 cơ quan chuyển về khu nhà tiền chế gần cầu Tây Đô, có 07 biên chế chính thức và 05 người trưng dụng từ các trường. Năm 2007 đổi tên thành Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền theo Quyết định số 931/QDD-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 của UBND thành phố Cần Thơ, đồng thời cơ quan chuyển về khu hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền với 09 biên chế và 09 người trưng dụng từ các trường; năm 2014 cơ quan chuyển về sau Bệnh viện Đa khoa huyện cho đến nay.

          Qua chặng đường 13 năm thành lập và phát triển, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền luôn hoàn thành đạt và vượt 100%  các lĩnh vực công tác thi đua do Sở Giáo dục và Đào tạo qui định. Được khen tặng:

* Lao Động tiên tiến: 04;

* Lao động Xuất sắc: liên tục 6 năm liền (từ năm 2007- 2008 đến nay);

* Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 01;

* Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo: 02;

* Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố: 03;

* Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ:

Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Cường (từ năm 2004 – 2016).

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Sang (từ năm 2016 - đến nay).

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hoàng (từ năm 2004-2012).

Phó Trưởng phòng: Đỗ Văn Liêm (từ năm 2012 - đến nay).

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Bá Tòng (từ năm 2013 - đến nay).

              Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Việt (từ năm 2013 - đến nay).