Thursday, 19/05/2022 - 16:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LONG THÀNH TỈNH ĐỒNG NAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

 
 
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nhà trường và Hội đồng giáo dục cấp xã tiến hành tự kiểm tra, đánh giá( theo nội dung quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Quyết định số 27/2001/QĐ-BGDĐT 05/07/2001 và Quyết định số 08/2005/QĐ-BGDĐT ngày 14/03/2005. Nếu thấy trường hội đủ điều kiện, Chủ tịch UBND cấp xã làm văn bản đề nghị UBND cấp huyện tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.
Bước 2: Đoàn kiểm tra cấp huyện(gồm đại diện các cơ quan chức nămg có liên quan do Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp huyện. Xét thấy trường đã đạt chuẩn, Chủ tịch UBND cấp huyện làm văn bản đề nghị cấp tỉnh tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.
Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng giáo dục trung học Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai .Sở giáo dục đào tạo phối hợp với với các sở ban ngành thành lập đòan thẩm định kết quả kiểm tra cấp huyện
- Tổng hợp kết quả thẩm định báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh
- Lập tờ trình xin công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
2. Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai(phòng Giáo dục trung học)
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Báo cáo quá trình xây dựng trường trung học cơ sở
đạt chuẩn Quốc gia theo từng tiêu chuẩn qui định.
- Biên bản kiểm tra đánh giá về từng tiêu chuẩn và kết luận tổng hợp các tiêu chuẩn.
- Văn bản đề nghị công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ký.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
- 30 ngày từ lúc thành lập đoàn thẩm định cho đến khi ra Quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  không có
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở GD-ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở KH-ĐT, Sở TDTT, Sở Y tế
6. Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chức
7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không
8. Phí, lệ phí: Không
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hành chính, bằng
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC : Không
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Căn cứ Quyết định số 27/2001/QĐ-BGDĐT ngày 05/7/2001 và QĐ số 08/2005/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết