Wednesday, 03/03/2021 - 00:22|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THĂM DÒ DƯ LUẬN ĐỐI VỚI VIỆC XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 15 NĂM 2020 TỈNH HẬU GIANG

THÔNG BÁO

Thăm dò dư luận đối với nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu

nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 tỉnh Hậu Giang

_____________

 

Thực hiện Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020,

          Thực hiện khoản 2, Điều 16, Nghị định 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Hậu Giang tổ chức thăm dò dư luận đối với 40 nhà giáo đề nghị danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đủ tiêu chuẩn theo qui định (theo danh sách đính kèm), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức thăm dò dư luận: từ ngày ký thông báo đến hết ngày 12/03/2020.

- Đề nghị lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT chỉ đạo cho đăng cổng thông tin của đơn vị, gửi về các cơ sở trực thuộc (đối với Phòng GD&ĐT) niêm yết danh sách trên bản thông báo của nhà trường để công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được biết.

- Mọi ý kiến phản ánh đối với các nhà giáo đề nghị danh hiệu Nhà giáo Ưu tú được lấy ý kiến thăm dò dư luận đề nghị gửi về Sở GD&ĐT (Thường trực Hội đồng) theo địa chỉ: số 04, Ngô Quyền, khu vực 4, P5, Vị Thanh, Hậu Giang hoặc qua số điện thoại: 0293.3876267, DĐ: 0939.622.248, gặp đồng chí Trần Thị Minh Trang, đại diện Tổ thư ký để phản ánh trực tiếp.

Sau thời gian nêu trên, mọi ý kiến phản ánh xem như không có giá trị. Tổ thư ký sẽ báo cáo kết quả thăm dò dư luận với Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Hậu Giang và thực hiện các qui trình tiếp theo theo qui định.

          Trên đây là thông báo lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 tỉnh Hậu Giang./.

 

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG

- Ban Giám đốc;

KT. CHỦ TỊCH

- Các thành viên Hội đồng;

PHÓ CHỦ TỊCH

- Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành;

 

- Các trường THPT;

(Đã ký)

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị, thành;

 

- Đăng cổng thông tin Sở GD&ĐT;

GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT

- Lưu: VT, TĐKT, P10.

Nguyễn Hoài Thúy Hằng

 

                                                                                    

    


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết