Chủ nhật, 24/01/2021 - 12:10|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Thế Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0986856363
  • Email:
   dinhthia.pgd@tentinh.edu.vn
 • Đồng Mạnh Vững
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên CNTT
  • Điện thoại:
   0914097647
  • Email:
   phant.pgd@tentinh.edu.vn
 • Lê Lệ Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   thủ quỹ
  • Điện thoại:
   059.3821111
  • Email:
   lythia.pdg@tentinh.edu.vn