Thứ hai, 26/10/2020 - 06:15|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Xuân Lal
Cán bộ Mầm Non Nguyễn Thị Xuân Lal
Ngày tháng năm sinh 24/07/1982
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Nghiệp vụ
Điện thoại 0988886130
Email lalntx.longmy@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo dục mầm non