Thứ hai, 26/10/2020 - 04:37|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Thông tin chi tiết:
HUỳnh Thị Huệ
Chuyên viên HUỳnh Thị Huệ
Ngày tháng năm sinh 24/07/1978
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Kế toán trưởng
Email hueht.longmy@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách