Thứ bảy, 25/09/2021 - 10:32|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯ PĂH
Thông tin chi tiết:
Hồ Tất Đạt
Họ và tên Hồ Tất Đạt
Giới tính Nữ
Chức vụ Kế toán
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0914452679
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách