Thứ tư, 25/05/2022 - 04:40|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯ PĂH
 • Hồ Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0914271717
  • Email:
   hothithaopgdchupah@gmail.com
 • Phạm Quang Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914481333
  • Email:
   longlienialy@yahoo.com.vn