Tuesday, 09/08/2022 - 09:27|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH
 • Day tre dem den 3_Nhan biet nhom có 3 doi tuong
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bai 13- Mot so nguyen lieu
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bai 1-Gioi thieu ve khoa hoc tu nhien
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếng Việt lớp 1_ Bài_Vần ET - ÊT - IT
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếng Việt lớp 1_Bài_ Vần OT - ÔT - ƠT
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếng Việt 1_Bài_At-ăt-ât
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TNXH_lớp 3_ Thú_Tiết 54
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Địa lý_lớp 5_Công nghiệp
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ước Lượng
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐƯỜNG THẲNG - ĐƯỜNG CONG
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TOÁN LỚP 2, BÀI ĐIỂM - ĐOẠN THẲNG
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TOÁN LỚP 2 , BÀI GIỜ - PHÚT
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 2 lượt tải | 1 file đính kèm