Thứ ba, 17/05/2022 - 11:56|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH

Lịch sử 4_Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long

Ngày đăng: 28/04/2021 15 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềLop_4_LiCH_Su-_TIeT_54-_NGHiA_QUaN_TaY_SoN_TIeN_RA_THaNG_LONG_acf534acd5.zip