Monday, 17/01/2022 - 22:42|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH
 • Phần mềm I-Sring
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 47 lượt tải | 0 file đính kèm
  Nhấp vào đây để tải
 • Toán 9_Giải hệ phương trình
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công nghệ 8 _Hình chiếu
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh học 7_ Thủy tức
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Vật lý 6_Sự bay hơi - sự ngưng tụ
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Toán 6_Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh học 6_Cấu tạo ngoài của thân
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Luyện từ và câu 5_Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khoa học 5_Phòng tránh bị xâm hại
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thể dục 4_Thể dục phát triển chung
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch sử 4_Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin học 4_Tạo và sử dụng bảng
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 13 lượt tải | 1 file đính kèm