Thứ năm, 15/04/2021 - 21:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH
 • Lớp 4 - Bài 17 - Trình chiếu và in ấn
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lớp 5 - Bài 28 - Làm quen với lập trình Scratch
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TNXH 1 - Tuần 14 - An toàn khi ở nhà
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TNXH 2 - Bài 7: Ăn uống đầy đủ
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khoa học 4 - Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Toán 1 - Phép cộng trong phạm vi 6
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mỹ thuật 6 - Vẽ tranh trang trí dường diềm
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ngữ văn 9 - Tiết 16 - Chuyện người con gái Na
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GDCD 9 - Tiết 4 - Bảo vệ hòa bình
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ngữ văn 6 - Tiết 5 - Thánh Gióng
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GDCD 6 - Tiết 2 - Siêng năng kiên trì
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch sử 9 - Tiết 10 - Nhật bản
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành | 9 lượt tải | 1 file đính kèm