Thứ hai, 10/05/2021 - 03:29|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH
Thông tin chi tiết:
Phan Tấn Khương
Họ và tên Phan Tấn Khương
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Hành chính - Tổng hợp
Điện thoại 0966539988
Email khuongpt.chauthanh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Hành chính - Tổng hợp, Thi đua khen thưởng, CSVC