Thứ bảy, 16/01/2021 - 01:28|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Thông tin chi tiết:
Lê Hồng Kim
Chuyên viên Lê Hồng Kim
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Nghiệp vụ THCS
Điện thoại 0919458647
Email kimlh.chauthanh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Nghiệp vụ THCS