Thứ sáu, 22/10/2021 - 17:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH
Thông tin chi tiết:
Lê Hồng Kim
Họ và tên Lê Hồng Kim
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Nghiệp vụ THCS
Điện thoại 0919458647
Email kimlh.chauthanh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Nghiệp vụ THCS