Friday, 04/12/2020 - 06:17|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Nghiệp vụ Mầm non Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Mầm non
Điện thoại 0787834129
Email diemntn.chauthnah@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Nghiệp vụ Mầm non