Thứ hai, 10/05/2021 - 03:17|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH
Thông tin chi tiết:
Trần Quốc Tuấn
Họ và tên Trần Quốc Tuấn
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Lãnh đạo
Điện thoại 0919891007
Email tuantq.chauthanh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách