Monday, 10/05/2021 - 03:31|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Dũng
Họ và tên Nguyễn Thanh Dũng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Lãnh đạo
Điện thoại 0939771219
Email dungnt.chauthanh@haugiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách