Thứ hai, 18/01/2021 - 23:51|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Thanh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0939771219
  • Email:
   dungnt.chauthanh@haugiang.edu.vn
 • Phạm Công Danh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0986555579
  • Email:
   danhpc.chauthanh@haugiang.edu.vn
 • Trần Quốc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0919891007
  • Email:
   tuantq.chauthanh@haugiang.edu.vn