Friday, 01/07/2022 - 23:25|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH
Ngày ban hành:
08/01/2021
Ngày hiệu lực:
08/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thuyên chuyển hè năm 2020

Ngày ban hành:
12/06/2020
Ngày hiệu lực:
12/06/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực