Thứ ba, 18/01/2022 - 07:57|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH
Ngày ban hành:
08/01/2021
Ngày hiệu lực:
08/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thuyên chuyển hè năm 2020

Ngày ban hành:
12/06/2020
Ngày hiệu lực:
12/06/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực