Thursday, 18/08/2022 - 00:37|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH
Ngày ban hành:
19/07/2022
Ngày hiệu lực:
19/07/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/06/2022
Ngày hiệu lực:
13/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo về việc tuyển dụng viên chúc năm 2020

Ngày ban hành:
08/12/2020
Ngày hiệu lực:
08/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực