Thứ sáu, 21/01/2022 - 23:23|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Phần mềm đọc file PDF
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 14 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tải về
 • Phần mềm gõ tiếng Việt
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 11 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tải về
 • Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 14 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tải về
 • Hướng dẫn sử dụng Word 2010
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Open Office Writer
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng LectureMAKER
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 15 lượt tải | 1 file đính kèm