Thứ ba, 27/07/2021 - 08:08|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Phần mềm đọc file PDF
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 4 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tải về
 • Phần mềm gõ tiếng Việt
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 3 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tải về
 • Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 5 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tải về
 • Hướng dẫn sử dụng Word 2010
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Open Office Writer
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng LectureMAKER
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 5 lượt tải | 1 file đính kèm