Thứ năm, 21/10/2021 - 04:47|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Phần mềm đọc file PDF
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 10 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tải về
 • Phần mềm gõ tiếng Việt
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 7 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tải về
 • Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 10 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tải về
 • Hướng dẫn sử dụng Word 2010
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Open Office Writer
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng LectureMAKER
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 10 lượt tải | 1 file đính kèm